Danas smo krenuli sa certifikacijskim auditom za uvođenje ISO strandarda poslovanja.

U certifikacijskom auditu ocjenjuje se primjena dokumentacije i djelotvornost našeg sistema. Audit provode ovlašteni auditori. Certifikacijski audit sadrži planiranje i provođenje audita, službeni izvještaj i izdavanje certifikata, registriranje i primjenu znakova.